Våren 2014 åkte jag och min kompis Primus på en roadtripp som tog oss till Dalarna, närmare bestämt till en krutfabrik några mil utanför Ludvika. Fabriken var aktiv under andra världskriget mellan åren 1940-45.

I början av andra världskriget insåg man i Sverige, att vi inte alls var förberedda för krig. Försvaret var svagt och det rådde stor brist på vapen, utrustning och inte minst ammunition och KRUT. Man valde då att anlägga ett antal krutfabriker runt om i landet, däribland i den lilla orten Tyfors i Dalarna.

När kriget var över 1945 var man osäker på om kriget skulle blossa upp igen. Därför lämnade man fabriken orörd och bommade för dörrar och fönster, i väntan på om det skulle behövas igen. 

Fabriken blev aldrig använd igen och tiden har i princip stått still sedan 1945. Även om många äventyrslystna människor varit där innan oss och förstört och rivit runt i lokalerna, kan man fortfarande känna sig in i den vardagen arbetarna hade 1945. Provrör, anteckningar och kemikalier finns kvar på en del ställen. Nu verkar det tyvärr som många av lokalerna har blivit garage och förråd för folkrace-verksamheten som ligger i närheten av de gamla fabrikerna.