Projektbeskrivning

Uppgift i skolan, där vi fick bilder och text i råmaterial för att sedan komponera till ett tidningsuppslag.