I början av andra världskriget insåg man i Sverige, att vi inte alls var förberedda för krig. Försvaret var svagt och det rådde stor brist på vapen, utrustning och inte minst ammunition och KRUT. Man valde då att anlägga ett antal krutfabriker runt om i landet, däribland i den lilla orten Tyfors i Dalarna.
När […]